Ngày hội bé đến trường (05/09/2014)


CĐ Đổi mới tổ chức hoạt động tạo hình


Trẻ tham gia hoạt động âm nhạc


Tham quan khu di tích Láng Le Bàu Cò


Hội thi Nét vẽ xanh - Năm học 2014-2015


Sản phẩm của trẻ các khối lớp - Năm học 2014-2015


164