Chào mừng bạn đến với website Mầm non 30 tháng 4

Hiệu trưởng

Trần Thị Thu Thủy
Trần Thị Thu Thủy

Ngày sinh: 9/12/1983

Trình độ :ĐH Sư phạm mầm non

Phó hiệu trưởng

Kiều Thị Thùy Linh
Kiều Thị Thùy Linh

Ngày sinh: 2/12/1982

Trình độ :ĐH Sư phạm mầm non

Mai Lệ Huyền
Mai Lệ Huyền

Ngày sinh: 31/1/1982

Trình độ :ĐH Sư phạm mầm non

Kế toán

Phan Thanh Xuân
Phan Thanh Xuân

Ngày sinh: 24/1/1986

Trình độ :CĐ Kế toán

Văn thư

Trần Thị Thanh Tuyền
Trần Thị Thanh Tuyền

Ngày sinh: 26/11/1990

Trình độ :CĐ Thư ký văn phòng

Y tế

Võ Trần Hồng Phương
Võ Trần Hồng Phương

Ngày sinh: 10/9/1988

Trình độ :TC Dược